Marktonderzoeker Emis saneert fors

Het wankelende marktonderzoeksbureau Emis, dat onder meer bekend is door de politieke opiniepeilingen van dochterbedrijf Interview NSS, gaat in afgeslankte vorm verder. Volgens de nieuwe bestuursvoorzitter C. Stokx zal ongeveer 40 procent van het personeel zijn baan verliezen.

Stokx was eerder al bestuurder bij Emis, maar werd op 22 februari geschorst door de raad van commissarissen. Vanmorgen bevestigde Stokx dat hij op verzoek van dezelfde commissarissen terugkeert bij Emis, nu als de nieuwe bestuursvoorzitter. In de afgelopen weken heeft Stokx op verzoek van grootaandeelhouders SNT en Orange Fund gewerkt aan plan voor een doorstart van het in surseance verkerende Emis.

Volgens Stokx hebben de meeste betrokkenen zijn reddingsplan ,,in grote lijnen'' geaccepteerd. Volgens het plan, dat Stokx zondagavond aan de bewindvoerders heeft gepresenteerd, zal Emis al haar activiteiten op kleinere schaal voortzetten. De vorig jaar gedane overname van Motivaction wordt ongedaan gemaakt; de voormalige eigenaar zal een bod doen op het bedrijf. Het samenwerkingsverband met callcenterbedrijf SNT zal daarentegen verder worden verstevigd.

T. Walraven, bestuursvoorzitter van SNT, bevestigt dat SNT achter de plannen van Stokx staat. Wat de doorstart SNT zal kosten wilde Walraven niet vertellen, maar ,,dat er nieuw geld op tafel moet komen'' is volgens hem onvermijdelijk. Omdat de details van het plan nog moeten worden uitgewerkt, kon Walraven niet zeggen in hoeverre het belang van SNT zal uitbreiden. Wel liet hij weten dat het logisch is dat er tegenover een financiële bijdrage extra zeggenschap moet staan.

A. Hof, woordvoerder van de ondernemingsraad (OR) van Emis-dochter Interview NSS had op het moment van schrijven het plan van Stokx nog niet officieel voorgelegd gekregen. Over een sociaal plan is dan ook nog niets bekend bij de OR.

    • Gijs den Brinker