KOSOVO

De Servische autoriteiten hebben gisteren de laatste 145 Kosovo-Albanezen vrijgelaten die zich nog in Servische gevangenissen bevonden. Ze werden tijdens het bewind van Slobodan Miloševic tot veelal langdurige gevangenisstraffen veroordeeld wegens `terroristische activiteiten'. De vrijgelaten gevangenen werden gisteren in Kosovo als helden verwelkomd.