`Kerk moet oordeel rechters respecteren'

Kerken moeten respect opbrengen voor gerechtelijke uitspraken in asielprocedures en grotere terughoudendheid betrachten bij de opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Die opvang is een exclusieve taak van de overheid. De manier waarop kerken die opvang nu wel aanbieden, wekt bovendien valse verwachtingen bij de betrokken asielzoekers.

Dat zei het Tweede-Kamerlid Wijn (CDA) gisteravond in een debat met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over aanscherping van het terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Wijn riep de kerken op respect te tonen voor uitspraken van onafhankelijke rechters in asielprocedures. ,,Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet uitgezet kunnen worden, hebben recht op opvang, maar die moet wel gericht zijn op terugkeer'', aldus Wijn.

De PvdA herhaalde in het debat haar wens om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen worden uitgezet, een verblijfstitel te geven als ze langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Daarbij gaat het eenmalig om 4.000 asielzoekers die naar Nederland zijn gekomen onder het regime van de oude Vreemdelingenwet. Maar tot woede van GroenLinks en D66 zal de fractie geen motie steunen waarin de staatssecretaris wordt opgeroepen die groep een verblijfstitel te geven. De PvdA wil dat na de verkiezingen regelen in de komende kabinetsformatie. ,,Onverstandig en hoogmoedig'', vond GroenLinks-woordvoerster Halsema. ,,Hoogmoedig gezien het te verwachten zetelverlies voor de PvdA. Onverstandig omdat de PvdA blijkbaar uitgaat van een linkse meerderheid in het volgende kabinet.'' D66-woordvoerder Dittrich verweet de PvdA ,,geen kloten te hebben''. CDA en VVD zijn, net als de staatssecretaris, tegen het verlenen van een specifiek pardon voor deze groep asielzoekers.