Kalsbeek wil cursus voor ouders criminelen

Staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) wil ouders van criminele jongeren die veroordeeld zijn of met de politie in aanraking zijn geweest, verplichten een cursus opvoeden te volgen. Als de ouders weigeren mee te doen, wordt hun kind uit huis of onder toezicht van een voogd geplaatst. Dat staat in de nota Jeugdcriminaliteit van Kalsbeek, die morgen in het kabinet wordt besproken.

In de nota bepleit Kalsbeek een forse uitbreiding van het aantal opvangplaatsen voor jongeren die zijn veroordeeld. De staatssecretaris wil voorts dat er snel strenge, internaat-achtige instellingen komen voor ontspoorde jongeren, die na hun straf langer dan nu moeten worden begeleid door de reclassering. Volgens Kalsbeek blijkt uit recent onderzoek dat de jeugdcriminaliteit op zichzelf niet toeneemt, maar dat de daders almaar jonger worden en gewelddadiger en dat het steeds vaker allochtone kinderen betreft.

Premier Kok heeft zich al eerder uitgesproken voor een verplichte opvoedcursus voor ouders van `boefjes'. Hij noemde het ,,een fatale vergissing'' dat ouders van criminele jeugdigen niet worden betrokken bij het oplossen van het probleem.

Momenteel kunnen ouders al op vrijwillige basis meedoen aan een cursus opvoeden, maar in de praktijk zijn de resultaten onvoldoende. Er moet volgens Kalsbeek méér gebeuren in de begeleiding. Het is nadrukkelijk wel zo dat jongeren al iets op hun kerfstok moeten hebben voordat hun ouders aan zo'n cursus moeten deelnemen.

Ontwikkelingspsycholoog J. Hermanns, hoogleraar opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam en veelgevraagd adviseur jeugdbeleid, is tegen het plan. ,,Een gedwongen cursus opvoeden werkt niet'', meent hij. ,,Dwang mag alleen als het nodig is om het recht van het kind te garanderen.'' Hermanns zegt dat een vrijwillige cursus betere resultaten oplevert. ,,Ouders zouden voor die laagdrempelige opvoedhulp terecht moeten kunnen bij consultatiebureaus en de GGD's, maar daar zijn te weinig mensen en middelen.'' Hij wijst erop dat er ,,een wettelijke regeling'' bestaat ,,voor die gevallen waar duidelijk is dat ouders niet in staat zijn goed op te voeden''. Hij doelt op OTS, de ondertoezichtstelling van kinderen, waar ouders hulp krijgen bij het opvoeden. ,,Dat is effectiever dan een verplichte opvoedcursus. Maar ook hier is een wachtlijst.''

hoofdartikel: pagina 7