Jorritsma botst met Kamer over gasboringen

Minister Jorritsma (Economische Zaken) is onverwacht in botsing gekomen met de Tweede Kamer over gasboringen in de Waddenzee. De minister heeft de fracties per brief meegedeeld ,,het onaanvaardbaar te vinden'' dat boringen naar gas in het hele waddengebied voortaan uitgesloten zijn.

De uitspraak dat boringen, inclusief proefboringen, voortaan niet meer mogen staat in een motie van de PvdA waar de Tweede Kamer morgen over gaat stemmen. D66, GroenLinks en de SP steunen de motie, de andere partijen willen op grond van de bezwaren van Jorritsma opnieuw beraad. PvdA-woordvoerder Witteveen noemt de brief ,,een gebaar naar Shell, Esso, VNO-NCW, meer niet''.

Jorritsma vindt dat de aanduiding `waddengebied' veel te ver gaat. ,,De gevolgen zijn verstrekkend en ongewenst'', aldus de minister. Volgens haar vallen dan grote delen van het vaste land ook onder het verbod, maar ook activiteiten zoals de zoutwinning. Witteveen noemt dat onzin: ,,De motie gaat over de Waddenzee, niet over het Winschoterdiep''. Voor de zekerheid heeft ze dit echter nog wat preciezer in de tekst opgenomen.

De Tweede Kamer discussieerde op 11 maart j.l. een hele dag over de ruimtelijke plannen voor de Waddenzee (PKB-Waddenzee). De verschillende fracties leverden kritiek op het toestaan van allerlei activiteiten die het gebied bedreigen. Zeker de helft van de Kamerleden wil op korte termijn een eind maken aan de boringen naar gas. Volgens Witteveen is zelfs een onderzoek naar die boringen, zoals het kabinet wil, niet meer nodig. Milieuminister Pronk zei tijdens het debat al dat zo'n uitspraak hem te ver ging.

Witteveen is verbaasd, maar ook verontwaardigd over de brief van Jorritsma die gisteren bij de Tweede Kamer werd bezorgd vlak voor de moties in stemming zouden komen. ,,Ze had haar bezwaren twee weken geleden toch kenbaar kunnen maken'', aldus Witteveen.