Interesse in de publieke zaak

Zelf dacht ze toen ze de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen hoorde: ,,Daar begin ik dus aan.'' Tegen haar baas zei ze, lachend: ,,Het maakt de uitdaging nog interessanter.''

Mariet Schoenmakers (49) wordt de nieuwe directeur stedenbouw van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting in Rotterdam. Zij gaat zich bezighouden met projecten als de vernieuwing van het Centraal Station, het Zuiderpark en een derde stadsbrug. Het zou kunnen dat haar nieuwe, politieke baas een wethouder wordt van Pim Fortuyn's Leefbaar Rotterdam. Die partij heeft niet veel op met ,,megalomane projecten'' (Pim Fortuyn).

,,Misschien heeft Rotterdam wel geluk met Mariet Schoenmakers'', zegt Rem Koolhaas, architect. Hij wijst erop dat ze achtereenvolgens in Rotterdam, Groningen en Utrecht bij de gemeente werkte, toen bij een commerciële projectontwikkelaar en nu dan weer bij een gemeente. Koolhaas: ,,Ze heeft geleerd om stereo te denken. Niet alleen politiek, maar ook gericht op uitvoering. Het is iemand die in oplossingen denkt.''

Mariet Schoenmakers studeerde in 1980 af aan de Technische Universiteit Delft. Zij hield zich daarna in Rotterdam bezig met stadsvernieuwing (Feijenoord, Katendrecht, Zestienhoven). In Groningen en Utrecht ging het om projecten als het Stadsgewestpark Noorddijk en Rijnsweerd. De afgelopen negen jaar werkte Schoenmakers in Den Haag voor MAB, een commerciële ontwikkelaar. Directievoorzitter Ton Meijer: ,,Wij konden niet aan haar merken dat ze bij de overheid vandaan kwam. Haar belangstelling is breed. Ze is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de stedenbouwkunde.''

Zoals Meijer het niet vreemd vond dat ze bij hem kwam werken, zo verbaast het hem ook niet dat ze nu opnieuw kiest voor de publieke sector. Meijer: ,,Mariet Schoenmakers is geïnteresseerd in hoe steden functioneren. Ze wil altijd achterhalen wat je moet doen om een stad goed te laten functioneren. Daar heeft ze uitgesproken ideeën over. Dat is enthousiasmerend.''

Enthousiasmerend en praktisch tegelijk is een typering die terugkomt als mensen over haar praten. Rem Koolhaas: ,,Ze heeft fantasie, maar verliest zich niet in de grote lijnen.'' Winnie Sorgdrager, voorzitter van de Raad van Cultuur waar Schoenmakers lid van is: ,,Haar meningen zijn afgewogen.'' Maarten Schmitt, stadsbouwmeester in Den Haag: ,,Mariet Schoenmakers is nieuwsgierig, daarom durft ze ook dingen aan. Maar tegelijk kan ze luisteren. Mensen bij elkaar brengen.''

Schmitt ziet dat laatste als een eigenschap die haar nu extra van pas kan komen. ,,Toen ik de uitslag van de verkiezingen hoorde dacht ik: jeetje. Nu is het mede aan haar om in die stad de dynamiek erin te houden.'' Ook Schmitt was ,,niet verbaasd'' toen duidelijk werd dat Schoenmakers in Rotterdam Joost Schrijnen op zou volgen. ,,Haar interesse in de publieke zaak hield ze overeind toen ze een commerciële functie had.'' Rik Grashoff, wethouder in Delft, waar MAB ook werkt: ,,Ze heeft een eigenheid die je niet verwacht bij een commerciële ontwikkelaar. Die heeft ze kennelijk behouden.''

Zelf noemt Mariet Schoenmakers het ,,pragmatisch idealisme''. ,,Stedenbouw is het combineren van idealen met alledaagsheid. Die alledaagsheid, dus dat mensen in een stad moeten kunnen leven, moet je zichtbaar maken. Dat betekent bijvoorbeeld een snelle uitvoering. Zelf denk ik dat grote projecten soms onevenredig veel publiciteit krijgen. Van de commerciële wereld heb ik geleerd dat er een sense of urgency moet zijn, een drang om de dingen te realiseren. Het gaat bij stedenbouw om uitvoeren. In Rotterdam nu al helemaal.''

    • Gretha Pama