Europa maakt weg vrij voor `Galileo'

De EU-ministers voor Transport hebben gisteren eenstemmig de weg vrijgemaakt voor het Europese satelliet-navigatiesysteem `Galileo' als tegenhanger van het Amerikaanse `GPS'. Zij trekken 550 miljoen euro uit voor de ontwikkelingsfase van Galileo, nadat vorig jaar als aanloop al 100 miljoen euro was vrijgemaakt. Eerder trok het Europees ruimtevaartagentschap ESA al 450 miljoen uit voor Galileo. Het systeem van 30 satellieten, dat 3,2 tot 3,4 miljard euro gaat kosten, moet in 2008 operationeel zijn. Volgens het akkoord moet ten minste tweederde van het bedrag van de particuliere sector komen.

De EU richt voor Galileo voor het eerst een gemeenschappelijke `onderneming' op. Deze moet onder meer de ontwikkelingsfase begeleiden en in 2005 succesvol afronden door het bijeenbrengen van particuliere en publieke financiering, en demonstratieprojecten mogelijk maken.

Volgens minister Netelenbos is ,,volledig'' rekening gehouden met eerdere Nederlandse bezwaren. Zo zullen particuliere bedrijven pas in de gemeenschappelijke EU-onderneming kunnen participeren, nadat de aanbestedingsprocedures achter de rug zijn. Hiermee moet belangenvermenging worden voorkomen. Ook is vastgelegd dat eventuele extra kosten – bijvoorbeeld als het bedrijfsleven achterblijft – niet door de individuele lidstaten maar uit het EU-budget worden gefinancierd. Onder meer Nederland had hierop aangedrongen.

Galileo krijgt ook een zogenoemd `veiligheidscomité' met vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten. Deze buigt zich over veiligheids- en militaire aspecten van het project. De ministers onderstrepen in hun akkoord dat Galileo in tegenstelling tot GPS een ,,civiel programma onder civiele controle is''. Eind 2003 moet er duidelijkheid zijn over de aanbestedingsprocedure, waarna de ministers nog de nodige besluiten kunnen nemen over de stationerings- en exploitatiefase van het project.

De voorzitter van de Europese Commissie Romano Prodi, die zich steeds zeer sterk maakte voor Galileo, zei gisteren dat met het besluit een eind komt aan ,,een wereld van radio-navigatie die is gemonopoliseerd en gecontroleerd door Amerikaanse en Russische militaire autoriteiten''.

achtergrond: pagina 19