Eric Roëll

Op 93-jarige leeftijd is afgelopen zaterdag oud-hoffunctionaris jonkheer mr. Eric Roëll overleden. Hij was van 1960 tot en met 1973 thesaurier ofwel schatkistbewaarder van koningin Juliana. In 1957 was hij ook enkele maanden haar particulier secretaris. Dat was in een overgangsperiode aan het hof, waarin een deel van de hofhouding naar aanleiding van de Greet Hofmans-affaire naar huis werd gestuurd. Roëll trad al in 1948 aan als kamerheer van Juliana, die toen net haar moeder was opgevolgd als koningin. Roëll was nog altijd `honorair kamerheer'.