CDA-senatoren achter nieuwe Tabakswet

Met de verzekering dat de invoering van een rookvrije werkplek uitvoerig met de betrokkenen zal worden besproken, heeft minister Borst (Volksgezondheid) zich gisteren vrijwel verzekerd van steun van de CDA-fractie in de Eerste Kamer voor een ingrijpende wijziging van de Tabakswet.

Volgens de minister heeft nog maar 39 procent van de bedrijven in Nederland een rookvrije ruimte. Borst wees erop dat jaarlijks 23.000 mensen in Nederland overlijden aan de gevolgen van het roken. ,,Dan kan de overheid zich niet afzijdig houden'', aldus Borst.

De wet is erop gericht het roken verder te ontmoedigen en niet-rokers beter te beschermen. Werknemers krijgen het recht op een rookvrije werkplek, tabaksreclame en -sponsoring worden zo goed als verboden, het aantal verkooppunten van tabak wordt sterk verminderd en aan jongeren beneden de 16 jaar mogen geen tabaksproducten meer worden verkocht.

In de Tweede Kamer stemden CDA en VVD, met uitzondering van het Kamerlid Terpstra (VVD), vorig jaar tegen de nieuwe Tabakswet. Maar omdat deze twee partijen daar samen geen meerderheid hebben, werd het wetsontwerp wel aangenomen. In de Eerste Kamer hebben CDA en VVD samen wel een meerderheid.

Minister Borst moet van de Eerste Kamer meer geld uittrekken voor preventie en voorlichting en ze moet mensen die willen stoppen met roken financieel tegemoet komen. Een motie van die strekking werd gisteren door het CDA ingediend. Volgens senator Werner (CDA) wordt gedacht aan een bedrag van 15 miljoen euro. Dat geld kan volgens hem worden vrijgemaakt uit de extra 400 miljoen euro die minister Borst krijgt in het kader van de Voorjaarsnota. Ook de VVD vindt het vreemd dat de schatkist jaarlijks een krappe 2miljard euro aan tabaksaccijnzen opstrijkt, terwijl er thans 1 miljoen euro aan preventie wordt uitgegeven. Verbazing was er ook in de Eerste Kamer over de instemming van minister Brinkhorst (Landbouw) onlangs met de handhaving van de subsidie van een krappe miljard euro van de EU-ministers van Landbouw voor de Europese tabakstelers. Tegelijkertijd verhoogde de EU het budget voor anti-rookcampagnes met 30 miljoen euro. De Eerste Kamer stemt op 16 april over de Tabakswet.