Bibliotheek

Een meisje van een jaar of vijftien. Samen met haar moeder. Het meisje doet onzeker het woord aan de balie. Nergens heeft ze Boudewijn Büch's De kleine blonde dood kunnen vinden. De bibliothecaresse kijkt in de computer en zegt dat het boek verloren is gegaan. Ze kan het wel aanvragen bij een andere bibliotheek.

,,Maar ik moet het maandag al gelezen hebben'', zegt het meisje.

,,Ja, dat is wel een krappe planning.'' De bibliothecaresse wisselt een blik van verstandhouding met de moeder.

Bij het fietsenrek barst het meisje in tranen uit. ,,Ik kon toch niet eerder, want eerst moest ik geschiedenis doen. En die vent is zo streng.'' De moeder gaat er niet op in. Ze stappen op en fietsen met gebogen rug, dieper dan de tegenwind rechtvaardigt.

    • Ineke Holierhoek