Advies aan Borst: `IVF in ziekenfonds'

Reageerbuisbevruchting (IVF) moet onderdeel gaan uitmaken van het ziekenfondspakket. Bovendien moet het huidige maximum van drie pogingen om zwanger te worden, worden losgelaten. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) adviseert dit aan minister Borst (volksgezondheid).

Jaarlijks vinden in Nederland tussen de 13.00O en 14.000 IVF-behandelingen plaats bij zowel ziekenfonds- als particulier verzekerden. Daaruit worden 3.000 kinderen geboren. Door deze behandeling in het ziekenfondspakket op te nemen krijgen betrokken ouders de mogelijkheid om zich ook in ziekenhuizen in het buitenland te laten behandelen.

Het CVZ acht het in het belang van de gezondheid van moeder en kind om af te stappen van het maximum van drie pogingen om zwanger te worden. Nu komt het voor dat onder druk hiervan, aldus het CVZ, soms meerdere embryo's worden teruggeplaatst, met als gevolg een kans op meerlingen. Ook wordt zware hormoonstimulatie toegepast.