Verdubbeling van aantal jaarverslagen over milieu

Van de honderd grootste ondernemingen in Nederland maakt bijna 40 procent een `maatschappelijk verslag' over onder meer het milieu en het personeel. Dit blijkt uit een inventarisatie door het adviesbureau KPMG Milieu van de `verslaglegging op milieu en sociaal gebied'. Het aantal bedrijven dat nu een sociaal verslag of milieuverslag produceert is twee keer zo hoog als in 1995. ,,Het publiceren van `maatschappelijke' jaarverslagen is geen hype, maar de voortzetting van een trend'', zegt hoogleraar G. Molenkamp, partner bij KPMG, in een toelichting.

De chemiesector scoort het best, op de voet gevolgd door de olie- en gasindustrie. In deze sectoren vallen veel bedrijven die om veiligheids- en milieuredenen wettelijk verplicht zijn om een verslag te produceren (14 procent van het totaal). De bouwsector is een achterblijver – slechts één op de acht aannemers produceert een maatschappelijk verslag – net als de transportsector. Dat komt volgens Molenkamp wellicht doordat met name de bouwsector erg versnipperd is. Opvallend is de snelle opmars van de financiële wereld, waar banken en verzekeraars tegenwoordig veel maatschappelijke verslagen produceren.

Van de bedrijven die een maatschappelijk verslag maken, laat ongeveer eenderde dit inmiddels controleren door externe deskundigen zoals accountants.

duurzaamheid: pagina 18

    • Karel Berkhout