`Semi-publieke topfuncties te hoog betaald'

Topfunctionarissen bij ziekenhuizen, universiteiten, semi-overheidsorganen en organisaties als Novib, het Commissariaat voor de Media en de Informatie Beheergroep krijgen te veel betaald.

De betrokken vakministers hebben onvoldoende inzicht in deze salarissen en ze hebben geen vloed op de hoogte ervan.

Dat blijkt uit een onderzoek dat minister De Vries (Binnenlandse Zaken) gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De inkomens van de ongeveer 8.000 topfunctionarissen in de collectieve sector (vanaf 60.000 euro) zijn momenteel ,,onvoldoende transparant'', zo oordeelt het ministerie.

De Vries constateert dat topfunctionarissen in het semi-publieke veld (onderwijs, zorg, zelfstandige bestuursorganen) die niet direct onder toezicht van een vakminister staan, aanzienlijk hogere salarissen betaald krijgen dan topfunctionarissen in sectoren waar de invloed van de minister groot is.

De Vries vindt dit onwenselijk en wil meer openheid over de salarissen. ,,Een vergroting van de transparantie van de topinkomens kan een normerende en regulerende werking hebben en zorgen voor maatschappelijk verantwoorde en rechtvaardige inkomensniveaus'', aldus De Vries.

In de zorg wil het kabinet daarom aansluiten bij de regels die nu voor naamloze vennootschappen gelden en waar alle bestuurders in het jaarverslag verplicht inzage moeten geven in hun beloning. Ook in het onderwijs en bij organisaties op het gebied van ontwikkelingshulp en toezicht en advies aan het rijk zal een dergelijke regeling worden ingevoerd.

Het onderzoek is het gevolg van de motie Rosenmöller (GroenLinks). Naar aanleiding van de loonstijgingen in de top van de marktsector (8 procent erbij in 2000) wilde hij weten hoeveel de topfunctionarissen bij de overheid erop vooruitgaan. Uit dat onderzoek blijkt nu dat de inkomens van de topambtenaren met gemiddeld 5,3 procent zijn toegenomen, terwijl de totale collectieve sector in 2000 een loonstijging van gemiddeld 5,6 procent noteerde.

Het gemiddeld inkomen van de topfunctionarissen bedroeg in 2000 86.000 euro.

Universiteiten en ziekenhuizen zitten gemiddeld fors hoger (113.000 en 137.000 euro). De 25 procent best verdienende ambtenaren verdienen gemiddeld 119.000 euro. Bij ziekenhuizen is dat 188.000 euro en bij `overige organisaties' zoals (NOVIB, DNB, IBG) is dat 166.000 euro.