Nieuwe instelling heeft achterstand bij WAO-keuring

De nieuwe uitvoeringsinstantie voor de sociale zekerheid (UWV) kampt met een achterstand in de beoordeling van arbeidsongeschikten. De instantie, die op 1 januari is opgericht, loopt 12 procent achter op schema. Dat betekent dat ongeveer 1.000 zieken per maand te laat gekeurd worden. Zieke werknemers die niet op tijd gekeurd worden krijgen een voorlopige WAO-uitkering, die zij moeten terugbetalen als ze uiteindelijk toch goedgekeurd worden. Een UWV-woordvoerder sprak van ,,aanloopproblemen'' en verwacht dat de achterstanden in de claimbeoordeling zich de komende maanden vanzelf oplossen.