Napster mag nog steeds niet open

Een federaal gerechtshof besloot gisteren dat internetbedrijf Napster het ruilen van muziek- en databestanden via de website niet mag hervatten totdat de onderneming met het uitwisselen de auteursrechten van de muziekbestanden niet langer schendt. De uitspraak heeft geen direct effect, daar Napster na een eerdere gerechtelijke uitspraak de gratis uitwisselactiviteiten niet heeft herstart. Napster verklaarde eerder 99 procent van de muziekbestanden met auteursrechten te kunnen beschermen. De rechter oordeelde vorig jaar zomer dat Napster 100 procent van de rechten zou moeten kunnen beschermen.