Legerleider Joegoslavië is op weg naar de uitgang

De positie van de omstreden Joegoslavische legerchef Nebojša Pavkovic is gisteren verder onder druk komen te staan nu ook de Joegoslavische president, die hem steeds heeft verdedigd, aandringt op zijn vertrek.

In een bijeenkomst van de Opperste Verdedigingsraad stuurde president Vojislav Koštunica gisteren aan op vervanging van generaal Pavkovic. Dat komt als een verrassing, want de president hield eerder vast aan de omstreden chef-staf, een vertrouweling van oud-president Slobodan Miloševic die na diens val aanbleef.

Dat bracht de nationalist Koštunica in conflict met de hervormingsgezinde premier van Servië, Zoran Djindjic. Deze dringt al geruime tijd aan op het ontslag van generaal Pavkovic, onder wiens militaire bewind gewelddaden in de Joegoslavische provincie Kosovo werden begaan. Omdat het Joegoslavische leger onder de president valt, kon Djindjic zelf niets tegen Pavkovic ondernemen.

Koštunica's ommezwaai zou zijn ingegeven door het optreden van de legerchef in het recente spionnenschandaal. Tien dagen geleden werd Pavkovic' voorganger Momcilo Perišic, nu vice-premier van Servië, door leden van de militaire inlichtingendienst gearresteerd in een restaurant in Belgrado, op verdenking van spionage. Generaal Pavkovic distantieerde zichzelf van de arrestatie door te zeggen dat hij pas de dag erna op de hoogte was gebracht. Koštunica hekelde de generaal, die niet goed op de hoogte zou zijn van de verrichtingen binnen het legerapparaat. De militaire inlichtingendienst zou op eigen houtje hebben besloten de vice-premier maandenlang af te luisteren.

Toch besloot de Opperste Verdedigingsraad gisteren generaal Pavkovic niet direct te ontslaan. De andere leden van de raad, de door het Joegoslavië-Tribunaal aangeklaagde Servische president Milan Milutinovic en de Montenegrijnse president Milo Djukanovic, hebben de kwestie naar volgende week doorgeschoven. Djukanovic, zo is onofficieel vernomen, wil een debat over het werk van de generaal. Wellicht bestaat er ook nog geen duidelijkheid over Pavkovic' opvolging. Volgens geruchten zou Koštunica daarvoor de chef van de militaire inlichtingendienst op het oog hebben – de man die vice-premier Perišic arresteerde.