`Late uitzetting schaadt kinderen asielzoekers'

Kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen `onaanvaardbare emotionele en psychische schade' oplopen als die gezinnen na jaren van verblijf in Nederland alsnog worden uitgezet. Ontwikkelingsmogelijkheden worden afgebroken met emotionele en intellectueel `ernstig tot funeste consequenties.'

In de uitzettingsprocedures worden door justitie de belangen van de kinderen die in het geding zijn, ten onrechte niet meegewogen, zo menen vier hoogleraren gedragswetenschappen van de Groningse universiteit. Zij hebben dit de Tweede Kamer geschreven in het kader het uitzetten van een aantal uitgeprocedeerde asielzoekende gezinnen in de regio Groningen en de consequenties daarvan voor de kinderen. Daarbij gaat het om asielzoekers die meer dan vijf jaar in Nederland verblijven.

,,De ontwikkeling van betrokken kinderen wordt op ernstige wijze geschaad, zowel emotioneel, sociaal als wat betreft hun verstandelijke ontplooiing', aldus de hoogleraren Kalverboer (experimentele klinische psychologie), Van Geert (ontwikkelingspsychologie), Minderaa (kinderpsychiatrie) en Rink (orthopedagogiek). ,,Op grond van onze betrokkenheid bij en deskundigheid over problemen van ernstige ontwikkelingsrisico's achten we een dergelijke maatregel geheel tegen het belang van betrokken kinderen en maatschappelijk gezien ontoelaatbaar.''

Uitzetting kan voor de kinderen leiden tot een breuk in de identiteitsontwikkeling en ook en tot een ,,voedingsbodem voor riskante ontwikkelingen als cynisme en sterk verzet tegen, dan wel negeren van maatschappelijke normen.'' De hoogleraren wijzen er op dat volgens hen in de afgelopen zes jaar opgebouwde proceduredossiers het belang van de kinderen op geen enkele wijze is meegewogen.

Vorige week stelde de PvdA in de Tweede kamer voor om eenmalig uitgeprocedeerde asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, maar tot nu toe niet uitzetbaar bleken, alsnog een verblijfstitel te geven. Staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) liet in reactie daarop weten dat van haar daarover geen voorstellen te verwachten zijn. Volgens een woordvoerder van Justitie wordt bij het huidige beleid ook al meegewogen of er humanitaire gronden zijn om af te zien van uitzetting. ,,Dat kunnen ook medische of psychische omstandigheden van de kinderen uit het gezin zijn.''