Kamer kritiseert Pronks Vijfde Nota

De Tweede Kamer heeft stevige kritiek op de plannen van minister Pronk (VROM) voor de inrichting van Nederland. Vrijwel alle fracties willen de ruimtelijke ordening tot het jaar 2030 anders aanpakken dan Pronk schetst in zijn Vijfde Nota, zo bleek gisteren tijdens een eerste discussie met de Tweede Kamer. Het overleg wordt over drie weken voortgezet.

In het ter discussie staande deel 3 van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (de Planologische Kernbeslissing) gaat het om de grenzen van zeven nationale parken, de groei van dorpen en steden en het behoud van de open ruimte. Bij de presentatie vorig jaar was er al veel kritiek op het plan.

Opvallend in de discussie gisteren was het verschil van mening tussen coalitiepartijen PvdA en VVD. Waar Pronks partijgenoot Duivesteijn de minister voorhield dat het onverantwoord is alles over te laten aan de lagere overheden, koos de VVD juist voor een nog sterkere decentrale aanpak. ,,We moeten leren van de fouten bij de VINEX-locaties'', aldus woordvoerder Verbugt. Zij schetste de nota van Pronk als ,,sterk centraal gerichte ruimtelijke ordening'' en wijst die af. Provincies en gemeenten moeten volgens haar juist meer keuzemogelijkheden krijgen. Het CDA kiest daar ook voor. CDA en VVD vinden bovendien dat Pronk ,,op financieel drijfzand'' bouwt.

PvdA'er Duivesteijn meent dat ,,het gerommel met de openbare ruimte'' doorgaat als de nota ongewijzigd blijft. Het rijk moet de grote bouwlocaties aanwijzen, vindt hij. Volgens Pronk heeft de minister ,,als regisseur'' nog voldoende invloed op de ordening en kan de Kamer altijd zelfstandig toetsen of de lagere overheden aan alle eisen hebben voldaan.

De meeste fracties stemmen in met het plan het vliegkamp Valkenburg bij Leiden te sluiten, maar de partijen zijn verdeeld over de vraag wat er daarna moet gebeuren. Een aantal fracties, zoals de PvdA, vindt dat de vrijkomende ruimte voor woningbouw kan worden gebruikt. D66 wil een gedeeltelijke bebouwing. VVD, CDA, SGP en Christenunie voelen daar echter niks voor.