`El-Moumni is zaak politiek'

De hoofdredacteur van de Gay Krant, Henk Krol, zou het niet erg vinden als imam El-Moumni wordt vrijgesproken. ,,Dit is een zaak voor de politiek''.

Henk Krol deed vorig jaar geen aangifte tegen imam El-Moumni. ,,Dat leek me niet wijs, want je moet altijd proberen zelf met mensen te praten'', verklaart hij. Natuurlijk stond de hoofdredacteur van de Gay Krant niet te juichen toen hij de imam op 3 mei vorig jaar in het tv-programma Nova hoorde zeggen dat homoseksualiteit een ,,ziekte'' is, ,,schadelijk voor de samenleving''. Krol sprak zijn zorg uit over de agressie van moslims tegenover homoseksuelen. En hij opende een website voor discussie.

Naar schatting vijftig instanties en personen deden wél aangifte tegen El-Moumni en het openbaar ministerie stelde vervolging in. Voor de rechtbank in Rotterdam werden gisteren de aanklacht en de eis geformuleerd: een geldboete van 1.200 euro wegens discriminatie en het aanzetten tot haat en discriminatie van homoseksuelen.

Gisteren zei u het niet erg te vinden als El-Moumni niet wordt veroordeeld. Waarom niet?,,Als hij niet wordt veroordeeld, ligt de zaak weer op het bordje van de politiek. En dat is ook goed, want dit is een zaak van de politiek, niet van de rechter. Ik moet er niet aan denken dat het blijft bij een paar euro boete. De politiek moet betere grenzen trekken tussen het recht op vrijheid van godsdienst, het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht om niet gediscrimineerd te worden. Daar pleit ik al jaren voor. Die rechten zijn, omdat ze niet goed zijn afgebakend, voortdurend met elkaar in conflict. Het recht op vrijheid van godsdienst geeft mensen het recht om moslim te zijn of christen of jood. Maar dat recht wordt nu misbruikt. Mensen doen allerlei kwetsende uitlatingen onder het mom van vrijheid van godsdienst.''

Bent u ervan overtuigd dat de politiek zal ingrijpen als de rechter El-Moumni niet veroordeelt?,,Dat kan niet anders. El-Moumni heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid; dankzij zijn uitspraken is het debat op gang gekomen en dat houdt niet meer op. Vijfentwintig jaar geleden was de houding van de christelijke kerk tegenover homoseksualiteit geen haar beter. Daar is heel wat veranderd. We moeten moslims de kans geven hun achterstand in die discussie in te halen.''

Ziet u al verandering in de houding van moslims?,,O, absoluut. Verscheidene imams hebben gepleit voor een tolerantere omgang met homoseksuelen. De meningen in de islamitische wereld zijn net zo divers als daarbuiten. En er bestaan inmiddels islamitische werkgroepen voor homoseksuelen. Bij de vorige Gay Pride door de grachten van Amsterdam deed voor het eerst een boot met islamitische homoseksuelen mee. Dat zegt toch wel iets.''

Imam Haselhoef, die soortgelijke uitspraken over homoseksuelen heeft gedaan als El-Moumni, heeft een column geschreven in de Gay Krant. Had u hem uitgenodigd?,,Nee, hij bood het zelf aan. Na lange discussie besloten we hem toch de kans te geven. Hij bleek veel genuanceerder dan wij dachten. Haselhoef pleit voor een tolerantere omgang met homoseksuelen. Hij schrijft dat homoseksualiteit volgens de koran weliswaar verboden is, maar dat dat nooit mag leiden tot geweld jegens homoseksuelen. Zijn uitspraken doen me denken aan die van katholieke priesters uit de jaren '60 die veel hebben betekend voor de emancipatie van homoseksuelen in katholieke kring.''