Democratie

In NRC Handelsblad van 22 maart stellen Roel in 't Veld en Albert Jan Kruiter voor om de volksvertegenwoordiging af te schaffen en te vervangen door meer directere democratie.

Zij hebben echter niets begrepen van de parlementaire democratie. In een goed democratisch systeem worden ideeën en argumenten uitgewisseld en bij gebrek aan eenstemmigheid regeert de wil van het volk. Een ideaal systeem bestaat niet, maar de ideeën van beide heren maken de boel veel erger.

Het eerste probleem van directe democratie is dat de mensen die er het meeste tijd in steken hun zin krijgen. Dit deed zich al voor bij de oude Grieken, maar is niet anders op het internet. Een discussie op het internet kan altijd gewonnen worden door op alles en iedereen te reageren. Het maken van een goed betoog kost echter al gauw een uur. Aangezien vrijwel niemand die tijd heeft, kunnen anderen daarvan profiteren. In een parlementaire democratie doet de volksvertegenwoordiger die discussie voor jou.

Het idee dat een representant nobel is en beter een beslissing kan nemen dan de burger, zal misschien vaak waar zijn, maar is niet waar het om gaat. Het is het uitbesteden van een werk. Vergelijkbaar met het schoonmaken van mijn huis door een schoonmaakster. Het tweede probleem van directe democratie is dat de ambtenaren die uiteindelijk de uitvoering moeten doen, uit de overvloed van inspraak de argumenten kunnen pikken die zij believen. Een parlement kan uiteindelijk de uitvoerende macht ter verantwoording roepen. De ongeorganiseerde burger zal dat niet lukken, ook al heeft hij een meerderheid.

De ideeën van In 't Veld en Kruiter zullen (net zoals bij het communisme) de eerste jaren misschien wel werken, maar uiteindelijk ontaarden in een systeem met zeer invloedrijke ambtenaren en een woud van invloedrijke en oncontroleerbare belangengroeperingen. Dat laatste omdat dan de regel `tijd is macht' gaat gelden. Hun ongelijk wordt ook nog eens bevestigd door de huidige ontwikkelingen. Het probleem van de zittende politici is juist dat ze te veel met beleid bezig zijn en te weinig met het vertegenwoordigen van het volk.

    • Lucas B. Kruijswijk