De `Paul-de-Leeuwisering' van de politiek 5

Het probleem Fortuyn heeft niets met allochtonen te maken ook niet met een Paars beleid, maar met de gevestigde politiek die het geschreeuw van de burger om serieus genomen te worden, niet wenst te horen.

De populariteit en afkeer van Pim Fortuyn wordt gevoed door een en dezelfde oorzaak, namelijk: De teleurstelling en de irritatie veroorzaakt door een lakse houding en onverschilligheid van bureaucratische vastgeroeste organisaties zoals: de gevestigde politiek, alle overheidsinstellingen, de gezondheidszorg en de Nutsbedrijven.

    • E. Meurer