De `Paul-de-Leeuwisering' van de politiek 3

In veel van zijn schrijfsels heeft Pim Fortuyn het succes van de Nederlandse vrouwenemancipatie gebruikt om aan te geven hoe onze democratische seculiere samenleving zich onderscheidt ten gunste van de islamitische cultuur. Kenmerkend voor de aard van een beschaving is de wijze waarop mannen met hun vrouwen (en hun homo's) omgaan, zo is de gedachte achter Fortuyns analyse. In dat licht bezien is de volgende anekdote onthullend: Fortuyn is zojuist door Paul Rosenmöller aangesproken op zijn zwakke reacties aangaande gefundeerde kritiek. Terwijl hij gepikeerd naar zijn limousine beent, dringt Wouke van Scherrenburg zich tot driemaal toe aan hem op met de vraag: ,,Meneer Fortuyn, bent u geen slecht verliezer''?

Pim Fortuyn repliceert geërgerd: ,,Mevrouw, gaat u alstublieft naar huis, ga koken, da's veel beter'' (Nova 21 maart). Krachtiger had Pim Fortuyn Rosenmöllers gelijk niet kunnen onderstrepen.

Maar meer nog dan dat schaart Fortuyn zich met dit antwoord onontkoombaar in de rij van zijn gehate fundamentalistische moslimbroeders, die hun intelligente en ambitieuze vrouwen een burqa omhangen en haar naar het aanrecht verbannen.

    • Rosemarie Buikema