De `Paul-de-Leeuwisering' van de politiek 2

Andries Hoogerwerf maakt in het artikel over Pim Fortuyn een mooie vergelijking met het sociaal-darwinisme van Spencer (NRC Handelsblad, 21 maart).

Dit vereist enige specifieke kennis van eerder politieke situaties. Het valt mij daarom tegen dat de uitspraak over Fortuyns gepland beleid ten opzichte van de WAO zo slordig is.

Er wordt niet gesproken over het `naar de bijstand sturen' van mensen zonder beroepsgebonden ziekten. Het gaat over het zelf verantwoordelijkheid nemen voor eventuele ongevallen in de toekomst door middel van een verzekering. Een vrije keuze dus. De bijstand fungeert in deze situatie, net als nu, slechts als vangnet.

    • A.W. Bicker