De `Paul-de-Leeuwisering' van de politiek 1

Redacties van kranten vinden het de moeite waard om met grote regelmaat het achterhoofd van Fortuyn prominent af te beelden. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit om andere dan esthetische redenen gebeurt. En dan bedoel ik niet de nieuwswaarde die een foto hebben kan. Ook NRC Handelsblad doet mee aan de manie voor achterhoofdfotografie, getuige de voorpagina op 22 maart. De helft van de foto beslaat het achterhoofd van Fortuyn, met ernaast de header `voorop in strijd tegen Fortuyn'.

Ik ben geen Fortuyn-aanhanger. Maar het gaat te ver als telkens hetzelfde uiterlijke kenmerk door fotografen of cameramensen wordt gebruikt om ...ja om wat eigenlijk? Nieuwswaarde had de foto van 22 maart niet. Want dat Melkert en Fortuyn tegenover elkaar staan, zoals het onderschrift bij de foto meldde, weten we minstens al twee weken.

    • Kees Santbergen