ABP

Al lezende over de droevige beleggingsavonturen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (NRC Handelsblad, 13 maart), dacht ik terug aan het `verdwijnen' van 35 miljard gulden uit dit fonds onder de ministers Rietkerk, Korthals Altes, Van Dijk en De Graaf-Nauta.

Weliswaar hebben de heren Lubbers en Kok destijds beloofd elkaar daar niet meer over lastig te vallen, maar de bestolenen te weten de ambtenaren die reeds of nog niet met pensioen zijn schieten daar niets mee op. Het was hun geld en van niemand anders.

    • J.H. Reinders