`Veiligheidsbeleid van EU inzetten tegen terrorisme'

Spanje wil het veiligheidsbeleid van de EU gebruiken voor bestrijding van terrorisme. Minister van Defensie Trillo heeft hierover dit weekeinde met zijn EU-collega's overlegd. De defensiepolitiek van de EU is volgens verdragsafspraken beperkt tot vredesoperaties. Volgens Trillo legt de Spaanse premier Aznar de Europese regeringsleiders tijdens de top in juni in Sevilla een ontwerp-verklaring voor over bestrijding van terrorisme. Daarin zou samenwerking worden aangekondigd tussen militaire inlichtingendiensten van de EU. Ook zou Europese samenwerking nodig zijn voor bescherming tegen massavernietigingswapens. Tevens zouden de EU-lidstaten de bewaking van het luchtruim gezamenlijk moeten verbeteren. Volgens Trillo kan dit zonder wijziging van de bestaande verdragen. Zijn EU-collega's toonden geen bezwaren.