Vassula

Een vrouw-met-de-baard die in intiem contact met God staat ik was wel eens voor beroerdere onderwerpen op pad geweest. Een advertentie in mijn ochtendblad had mij op haar geattendeerd. Daarin stond de foto van een vrouw met onmiskenbare baard- en snorgroei. Ze heette Vassula Ryden, ze was een Grieks-orthodoxe mystica en ze zou zaterdagmiddag in de Borchlandhal in Duivendrecht over de boodschappen spreken die God in eigen persoon haar regelmatig doorgeeft.

De eerste teleurstelling sloeg al snel toe. Van overvloedige haargroei in het gezicht bleek geen sprake. Vassula lijkt uiterlijk opvallend veel op Jezus, aldus haar theologische inleider, die ook verder steeds de indruk wekte dat hij bij Jezus in de straat woonde. Sommige van haar volgelingen zagen het gezicht van Vassula wel eens transformeren in dat van Jezus. Vandaar die advertentie.

Wie was Vassula Ryden precies? Voor de ruim duizend toeschouwers kennelijk een weet, voor mij een vraag ik had nog nooit van haar gehoord. In kringen van tegen het katholicisme aanschurkende mystici blijkt zij een grote reputatie te genieten.

In 1995 heeft zelfs de Congregatie van de Geloofsleer van de Romeinse Curie zich met haar beziggehouden. De conclusies van de Congregatie waren negatief: de bisschoppen moesten verspreiding van haar ideeën voorkomen, omdat haar geschriften niet als bovennatuurlijk zijn te beschouwen, ook al bevatten ze `positieve aspecten'.

Dat weerhoudt Vassula er niet van de hele wereld af te reizen met haar boodschap. Haar boeken zijn in veertig talen vertaald. Ze zou er geen cent aan verdienen de toegang was zaterdag gratis – het gaat haar alleen om het heil van de wereld.

Ze is in 1942 geboren uit Griekse ouders, ze woont in Zwitserland en ze is getrouwd met een Zweed van wie ze twee kinderen heeft. Ze leefde met haar gezin in Bangladesh toen in 1985 de engel Daniël aan haar verscheen. Ze stond op dat moment een boodschappenlijstje voor een diner te bekijken. Van het een kwam het ander, en de daaropvolgende jaren zat ze de boodschappen van God uit te werken in een geheel nieuw handschrift.

Hoe verschijnt de Heer aan haar? Ruikt Hij fris, neemt Hij wel eens een bloemetje mee, of iets lekkers voor bij de koffie, of behandelt Hij Vassula als een goedkope uitzendkracht die Hij afscheept met een beschimmelde hostie?

Ik heb anderhalf uur naar Vassula geluisterd zonder hierover ook maar iets wijzer te worden. Ze bleek een geblondeerde, goed verzorgde dame met een harde, snijdende stem. Vassula vertelde ons in eindeloze variaties dat de Heer wil dat we berouw tonen, dat we goed zijn voor onze naasten, dat we, kortom, al die dingen doen die de Heer altijd al van ons gewild heeft.

Hoe klinkt de Heer? Als een vader, las ik in een van haar boeken. Toen ging me een licht op, misschien wel een goddelijk licht. Had ze in haar toespraak ook niet herhaaldelijk gezegd dat de Heer haar aan háár vader deed denken? ,,Het was of ik Hem eerder had ontmoet, zo bekend, zo zachtmoedig.''

Eén psychiater had voor Vassula misschien meer wonderen kunnen doen dan de Heer zelf.

    • Frits Abrahams