Van Vliet weg bij judobond

Dolf van Vliet is zaterdag als voorzitter van de Judo Bond Nederland aan de kant gezet. De bondsraad had een extra vergadering ingelast om zich te kunnen ontdoen van de preses over wiens functioneren binnen sommige geledingen al lange tijd onvrede bestond. Na een schriftelijke stemming kon zijn positie niet langer worden gehandhaafd: 350 stemmen voor het vertrek van de voorzitter, 155 stemmen tegen. Jos Hell is benoemd tot interim-voorzitter. In mei moet de bondsvergadering een nieuwe voorzitter kiezen. De stemming over de positie van Van Vliet zou aanvankelijk al in januari plaatshebben, maar werd toen afgeblazen nadat de voorzitter zou hebben toegezegd de eer aan zichzelf te houden.

Waarom wilde de bondsraad u per se weg hebben als voorzitter?

Van Vliet: ,,Voor bepaalde bloedgroepen binnen de judowereld ben ik een lastige man. Die mensen wilden van mij af. En dat is ze dus nu gelukt. Het is onbegrijpelijk dat ik met onzinnige argumenten ben weggestuurd. Ik zou geen toekomstvisie hebben, ik zou niet over de juiste connecties beschikken en ik zou geen kracht uitstralen. Waar men dat allemaal op baseert weet ik niet.''

Klopt het dat u beloofd zou hebben eerder af te treden?

,,Ja, dat is ten dele waar. Mijn termijn liep eigenlijk tot mei 2003. In januari heb ik de bijzondere vergadering afgeblazen. Daarna heb ik met verschillende mensen gesproken, maar ik kreeg geen zwaarwegende argumenten te horen om direct op te stappen. Toen heb ik mezelf voorgenomen om in mei van dit jaar terug te treden.''

Waarom heeft u niet alsnog de eer aan u zelf gehouden?

,,Dat heb ik bewust niet gedaan. Ik heb de bondsraad een spiegel voor willen houden. Dit mag natuurlijk niet meer zo in de toekomst.''

Wat heeft u bereikt in de ruim drie jaar dat u voorzitter was?

,,Toen ik begon zat de bond in een diep dal. De bond was bijna failleit. Die problemen zijn voorbij. En ook met de huisvesting ziet het er goed uit. Waarschijnlijk komt binnenkort in Utrecht een vechtsportcentrum.''