Proefproces over werktijden school

De rechter moet zich uitspreken over de Arbeidstijdenwet in het onderwijs. Het Stedelijk Lyceum in Enschede heeft een proefproces uitgelokt. De school voor voortgezet onderwijs weigert zich te houden aan de wet, die de school verplicht de arbeidsuren van docenten te registreren.