Personeelsleden jeugdgevangenis bekend bij politie

Enkele medewerkers van jeugdgevangenis Het Poortje in Groningen zijn in het verleden met de politie in aanraking geweest. Dat blijkt volgens het openbaar ministerie in Groningen uit een onderzoek van de rijksrecherche. Een lid van de ondernemingsraad (OR) dat dit onderzoek in handen kreeg en er vorig jaar vragen over stelde aan de directie is donderdag ontslagen.

De rijksrecherche is het onderzoek begonnen na een melding van diefstal in Het Poortje. In eerste instantie richtte het onderzoek zich op een beperkte groep personeelsleden, omdat het vermoeden bestond dat de dief zich onder hen bevond. Toen echter duidelijk werd dat enkele medewerkers politie-antecedenten hadden, is het onderzoek uitgebreid naar alle circa 200 medewerkers. Wat en hoe vaak er is gestolen wil het openbaar ministerie niet zeggen.

Vorig jaar kreeg een lid van de OR het onderzoek in handen. De OR kaartte de zaak daarna aan bij de directie. Vorige week donderdag werd het OR-lid ontslagen. Volgens de AbvaKabo is er een directe relatie tussen de vragen die het OR-lid, een automatiseringsmedewerker, stelde aan de directie en zijn ontslag. ,,Al wordt dat zo niet omschreven. Er zijn allerlei beschuldigingen bijeengeraapt, met naar mijn indruk als doel een onomkeerbare situatie te creëren'', zegt William Moorlag, regiobestuurder bij AbvaKabo.

Volgens de raad van toezicht van Het Poortje heeft het ontslag van de medewerker niets te maken met zijn vragen over het antecendentenonderzoek of zijn andere OR-activiteiten. Over de inhoud van het conflict wil de directie van Het Poortje niets zeggen, omdat het een ,,individueel arbeidsconflict'' betreft.

Volgens de AbvaKabo verwijt de directie de automatiseringsmedewerker dat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn bevoegdheden als automatiseerder, door bestanden te lichten van andere gebruikers. ,,Zij denken dat hij zo aan het onderzoek naar politie-antecedenten van medewerkers is gekomen'', aldus Moorlag.

De automatiseringsmedewerker zegt echter dat hij het rapport heeft gekregen in zijn functie als OR-lid van iemand uit zijn achterban. Hij erkent volgens de AbvaKabo dat hij er in zijn dagelijks werk niet aan ontkomt bestanden van medewerkers te openen, bijvoorbeeld bij het bestrijden van virussen. De AbvaKabo zegt een kort geding aan te zullen spannen om het ontslag van de medewerker aan te vechten.