Pentagon-rapport

`Het ondenkbare is nu denkbaar voor president Bush' (NRC Handelsblad, 15 maart). Deze titel is onjuist en moet luiden: `Het ondenkbare werd denkbaar voor president Clinton.'

Het in het artikel genoemde Pentagon-rapport volgt namelijk onverkort de lijn die vijf jaar geleden door toenmalig president Clinton is ingezet met diens `Presidential Decision Directive (PDD) 60'.

    • C.B.A. Göllner