Geld is soms belangrijker dan bekwaamheid in Oxford

Geld, niet hersens, kan nog steeds de doorslag geven bij het vinden van een studieplaats aan de universiteit van Oxford.

Pembroke College heeft gisteren twee stafleden ontslagen, nadat ze een bankier een plaats voor zijn zoon beloofden in ruil voor een gift van 300.000 pond (480.000 euro) aan het college, een van de oudste (en armste) van Oxford. De bankier was in werkelijkheid een undercover-verslaggever van The Sunday Times.

Oxford moet zich al langer verdedigen tegen beschuldigingen dat ze de elite systematisch bevoordeelt door academisch geschikte studenten die niet over de juiste connecties bezitten af te wijzen. Estelle Morris, de Britse minister van Onderwijs, zei gisteren dat de nieuwe affaire ,,haaks staat op alles wat we proberen te bereiken, namelijk een onderwijssysteem waar je toegang krijgt op grond van bekwaamheid en prestatie, niet door achtergrond.'' Universiteitsbestuurder Colin Lucas zei te ,,walgen'' van de handelwijze van Pembroke. Oxford zou overwegen de huidige selectieprocedure meer uit handen te nemen van de afzonderlijke colleges.

Senior-staflid John Platt, tevens kapelaan van Pembroke, en fondsenwerver Mary Jane Hilton beloofden de `bankier' een extra studieplaats te scheppen voor zijn zoon buiten het gebruikelijke aantal dat alleen voor de academisch meest geschikte kandidaten bestemd is.

Oxford wijst jaarlijks ongeveer zesduizend studenten af, onder wie vele met de hoogste eindexamenresultaten van het land. De bankierszoon zou met matige eindexamencijfers al een plek kunnen krijgen, beloofde Platt. Hij zei ook dat het college dat al eerder had gedaan en vroeg de `bankier' om ,,absolute geheimhouding'', want ,,als dit uitlekt is het met ons gedaan''.

Giles Henderson, master van Pembroke, zei dat Platt en Hilton niet bevoegd waren zulke beloftes te doen. Hij beloofde dat toelatingen alleen op academisch potentieel gebaseerd zullen worden. Gillian Evans, lid van een landelijke commissie die toezicht moet houden op academische standaarden, zei dat er binnen het huidige systeem ruimte blijft voor ,,speciale regelingen''.

Overigens gebeurt ook het omgekeerde. Een Britse bankier, Philip Keevil, trok in december vorig jaar een toegezegde gift van honderdduizend pond in, nadat Trinity College, waar hij zelf was afgestudeerd, geen plaats wilde garanderen voor zijn zoon.

Gordon Brown, de minister van Financiën, trok twee jaar geleden van leer tegen het ,,elitaristische toelatingsbeleid'' van Oxford nadat een meisje van een openbare school in het noordoosten van Engeland, Laura Spence, niet werd toegelaten aan Magdalen College in Oxford voor de studie medicijnen, hoewel ze topcijfers had. Ze kreeg wel een beurs van het Amerikaanse Harvard.

Volgens Spence zelf had ze zich tijdens een cruciaal gesprek met de selectiecommissie door haar achtergrond niet goed genoeg kunnen `verkopen'.

    • Hans Steketee