Eis tegen imam El-Moumni: 1.200 euro boete

Het openbaar ministerie in Rotterdam eist een geldboete van 1.200 euro tegen imam El-Moumni. De geestelijk leider van de Rotterdamse moskee An Nasr in Rotterdam staat terecht op verdenking van discriminatie en het aanzetten tot haat en discriminatie van homoseksuelen.

De rechtszaak tegen Khalil el-Moumni begon vanochtend onder grote belangstelling van de media. Hij moet zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor zijn uitlatingen in de actualiteitenrubriek Nova. In dat programma, mei vorig jaar, zei de zestigjarige Marokkaanse imam, die sinds 1992 in Nederland verblijft, dat homoseksualiteit een besmettelijke ziekte is die schadelijk is voor de samenleving.

El-Moumni, die vanochtend voor de rechtbank verscheen met zijn witte hoofddeksel en djellaba en een zwarte cape, beweert dat zijn woorden niet juist zijn vertaald.

De vertaling door een beëdigde tolk in opdracht van de rechtbank toont echter nauwelijks verschillen met de vertaling van Nova, constateerde rechter S. van Klaveren vanmorgen.

El-Moumni verweerde zich door te zeggen dat hij geen geneesheer is en daarom niet kan bepalen of een ziekte besmettelijk is. Hij repte van een ziekte in overdrachtelijke zin.

In plaats van ziekte had de imam – die het Nederlands niet machtig is en zich door een tolk laat bijstaan – het nu over `een dwaling'.

Volgens El-Moumni, die overigens tegen de programmamakers zei geweld jegens homoseksuelen niet goed te keuren, kan slechte opvoeding een kind op het slechte pad brengen. En hij noemde daarbij diefstal, gokken, drugsgebruik en homoseksueel gedrag. [Vervolg EL-MOUMNI: pagina 3]

EL-MOUMNI

Islamitische jongen zegt het niet tegen zijn vader

[Vervolg van pagina 1] Met de juiste opvoedkundige adviezen moeten en kunnen `afgedwaalde' jongeren worden herwonnen, aldus de imam vanmorgen voor de rechter. El-Moumni probeerde aan de hand van een voorbeeld duidelijkheid te scheppen. ,,Ik heb een zoon. Als ik hem geen goede opvoeding geef maar te veel vrijheden, dan wordt hij een gokker, drugsverslaafde.''

Rechter Van Klaveren: ,,Dan zou hij kunen ontsporen en een van zo'n ontsporing zou homoseksualiteit kunnen zijn. Voelt u zich dan als vader tekortgeschoten?''

El-Moumni: ,,Als hij een echte islamitische jongen is, zegt hij het niet tegen zijn vader dat hij zulke behoeftes heeft, maar houdt hij het voor zich.''

Van Klaveren: ,,Maar als u vermoedens heeft dat uw zoon een afwijking heeft?''

El-Moumni: ,,We mogen niet oordelen op basis van vermoedens.''

De imam zegt dan dat hij in het uiterste geval met goede adviezen zou proberen zijn zoon weer op het rechte pad te krijgen.

De geestelijk leider van de moskee An Nasr in Rotterdam werd door de makers van Nova destijds gevraagd naar zijn opvattingen over het toenemende geweld jegens homoseksuelen door Marokkaanse jongeren. De geestelijke leider zei te vrezen dat ,,als de ziekte van de homoseksualiteit zich verspreidt, iedereen besmet kan raken''. De mens zal uitsterven als homoseksualiteit zich verspreidt onder de jeugd, meende de imam. Hij maakte zich zorgen over het voortbestaan van de mens. ,,Wie maken nog kinderen als mannen onderling trouwen en vrouwen ook?''

Vijftig personen en organisaties, waaronder de islamitische homo-organisatie Yoesuf, deden vervolgens aangifte wegens discriminatie. El-Moumni bood later in een gezamenlijke verklaring van 16 moskeeën zijn excuses aan. Ook in een gesprek met minister Van Boxtel (Integratie) excuseerde hij zich voor de ,,misverstanden die zijn gerezen en de eventuele gevolgen die mijn uitspraken hebben''.

Maar kort na de ontmoeting met Van Boxtel bleek dat El-Moumni in een boek met zijn preken Europeanen ,,lager dan honden en varkens'' had genoemd, omdat ze homoseksualiteit toestaan. Later bleek dat de imam een preekverbod heeft in Marokko vanwege zijn extreme opvattingen.

Islamoloog R. Peters van de Universiteit van Amsterdam, die als getuige-deskundige optrad, concludeert in zijn rapport aan de rechtbank dat de typeringen van El-Moumni niet terug te vinden zijn in de koran. Volgens Peters acht de islam homoseksualiteit wel verwerpelijk, maar er bestaat veel onduidelijkheid over de strafmaat. Toch vond Peter dat op basis van de koranteksten, de overleveringen van profeet Mohammed, maar vooral op basis van `moderne' en recentere islamitische geschriften dergelijke uitspraken wel gedaan kunnen worden.

Het OM besloot in december tot de vervolging van de imam. Zijn raadsvrouw, L. van den Puttelaar, reageerde verontwaardigd op de aankondiging van de rechtszaak in december vorig jaar. ,,Het is beschamend te moeten constateren dat in dit in toenemende mate intolerante land een geestelijke voor de rechter moet verschijnen om verantwoording af te leggen over de uitleg van religieuze geschriften'', schreef zij in een verklaring. De zaak tegen El-Moumni had moeten worden geseponeerd, vond de raadsvrouw.

De zaak-El-Moumni vertoont gelijkenissen met de affaire rond Kamerlid Leen van Dijke (RPF) uit 1996. Die werd door de rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 300 gulden omdat hij in een interview homoseksualiteit vergeleek met fraude. Het Haagse gerechtshof maakte de uitspraak van de rechtbank ongedaan en sprak het Kamerlid, terecht volgens een oordeel van de Hoge Raad, vrij.