Effect van cursus inburgering klein

De inburgeringscursus voor allochtonen en vluchtelingen biedt nauwelijks perspectief op werk of vervolgopleiding. Van de 17.000 allochtonen die vorig jaar zo'n verplichte cursus volgden sprak na afloop slechts 15 procent voldoende Nederlands om zich te redden op de arbeidsmarkt.

Pagina 3