Bovengrens aan salarissen

De achttien voetbalclubs uit de eerste divisie zijn bereid een bovengrens in te stellen voor de salariskosten. Tijdens een vergadering in Zeist kwamen de clubs in het weekeinde overeen dat de loonkosten gelijk moeten zijn aan een bepaald percentage van de omzet van een club. Hoeveel procent van de omzet het salaris precies mag zijn, wordt later bepaald.

Mocht een vereniging in het nieuwe systeem boven het vastgestelde percentage uitkomen, dan volgen sportieve sancties. In dat geval zou de KNVB de betreffende club het recht op promotie of deelname aan de nacompetitie kunnen ontnemen.

Reden voor de wijziging is de verslechterde financiële positie van het betaald voetbal in Nederland. Het verlies, waarvan overigens slechts tien procent wordt veroorzaakt door de eerstedivisieclubs, is vooral voortgekomen uit de personeelskosten.

De KNVB is gevraagd het licentiereglement Betaald Voetbal aan te passen, zodat de salarisvoorstellen kunnen worden ingevoerd. Clubs zouden met ingang van het seizoen 2003/2004 alleen nog een licentie moeten krijgen als ze voldoen aan de salariscriteria.