VOORSPELLING VAN HAGELSCHADE OOK VOOR NEDERLAND VAN BELANG

Weerradars kunnen een nauwkeurig beeld maken van de hagelschade die in een bepaald gebied wordt veroorzaakt (februarinummer van Atmospheric Research). Dat blijkt uit een onderzoek dat door medewerkers van de Universiteit van Fribourg (Zwitserland) en het Zwitserse Instituut voor Technologie (ETH) is gehouden, in nauwe samenwerking met een grote Zwitserse verzekeraar.

Het onderzoek heeft praktische betekenis omdat Zwitserland veel last heeft van hagelschade, met name van medio juni tot medio augustus. In dit hagel-hoogseizoen is de schade aan auto's niet alleen frequenter dan in het laagseizoen, maar ook groter per getroffen auto (gemiddeld 3.100 tegen 2.100 Zwitserse francs en maximaal 6.000 tegenover 3.000 Zwitserse francs). Het gaat dus om veel geld. Daarbij neemt de hagelschade aan auto's in Zwitserland voortdurend toe. Zo leverde een hagelstorm bij Basel op 21 juli 1992 65 miljoen Zwitserse francs aan schade op, waarvan 77 procent bestond uit schade aan meer dan 10.000 auto's en motoren.

De onderzoekers hebben voor twaalf grote hagelstormen die in de periode 1992-1998 Zwitserland teisterden, de relatie bestudeerd tussen de daardoor opgetreden schade aan auto's en de kinetische energie van de hagel. Die energie is berekend aan de hand van C-band Doppler radargegevens. De berekeningen zijn uitgevoerd voor cellen (gebieden) van 3x3 km. Op basis van schaderapporten werd voor elk van die cellen de opgetreden schade aan auto's vastgesteld. Ook kregen de onderzoekers een beter inzicht in de omstandigheden waardoor hagelstormen kunnen ontstaan, en de waarschijnlijkheid dat in de toekomst het aantal hagelstormen met grote hagelstenen (meer dan 2 cm in doorsnede) zullen optreden.

Het onderzoek geeft aan dat met deze vorm van weerradar direct na een hagelstorm al kan worden vastgesteld of auto's in een bepaald gebied schade kunnen hebben opgelopen. Dat voorkomt dat `oude' schade door welke oorzaak dan ook alsnog door polishouders als hagelschade kan worden gedeclareerd. Ook kan de kans op schade beter worden voorspeld waardoor het mogelijk is de premie meer gefundeerd vast te stellen.

Tenslotte zou dit type onderzoek kunnen bijdragen aan preventie, doordat bij een dreigende hagelbui auto's beschut worden geparkeerd. Voor de Nederlandse situatie zou het kunnen betekenen dat tijdiger waarschuwingen veel schade aan kassen kunnen voorkomen.

    • A.J. van Loon