VOC-viering met bijsmaakje 3

Aan de viering van 400 jaar VOC zit meer dan een bijsmaakje zoals de heer Zandvliet in zijn artikel `400 jaar VOC viering met een bijsmaakje' (NRC Handelsblad, 19 maart) beweert.

Voor een bedrijf en bestuur dat in het koelie & plantagesysteem percentagegewijs meestal meer slachtoffers maakte dan de jappenkampen, zou enige nederigheid en een schuldbekentenis richting Indonesië meer gepast zijn.

    • Bestuurslid Ikv
    • Drs. Lambrecht Wessels