VOC-viering met bijsmaakje 2

In het hoofdredactionele commentaar van 19 maart, besteedt u aandacht aan de viering van de oprichting van de VOC in 1602. U schetst daarbij relatief uitvoerig wat de VOC in haar 200-jarig bestaan eerst voor de Republiek en daarna in breder verband voor Nederland heeft betekend.

Dat de Indonesische regering te kennen heeft gegeven niet bij de officiële herdenking van de VOC-oprichting aanwezig te willen zijn, noemt u jammer, want ook voor Indonesië heeft de VOC veel betekend. U gaat daarna verder met de constatering dat de VOC de wereld heeft geopend en dat dit, naast de welvaart, heeft bijgedragen aan de Nederlandse dynamiek in de Gouden Eeuw. Over Indonesië hebt u het niet meer.

Mij rest dan de vraag wat de VOC dan wel voor Indonesië heeft betekend.

    • Frans Huneker