Verzetsmuseum weer open

Na een ingrijpende verbouwing van acht maanden is het Verzetsmuseum Zuid-Holland in Gouda sinds gisteren weer toegankelijk voor het publiek. In de nieuwe opstelling wordt een historische en hedendaagse invulling gegeven aan de leus `verzet is actie tegen onrecht en onverschilligheid'. Het museum richt zich nu onder andere met moderne multimedia meer op de jongere en allochtone bezoeker. De verbouwing heeft ruim 200.000 euro gekost. De permanente expositie over de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgemaakt voor tijdelijke en wisselende exposities. Daarin is het accent verschoven naar thema's als discriminatie en racisme en actuele internationale conflicten.