Tweederde bevolking zonder water

Tweederde van de wereldbevolking zal in 2025 een groot tekort aan veilig drinkwater hebben. Daarvoor waarschuwden de Verenigde Naties gisteren tijdens de jaarlijkse Wereld Water Dag.

Uit onderzoek door het in Wenen gevestigde International Atomic Energy Agency (IAEA), in opdracht van de VN, blijkt dat wanneer de wereldbevolking op de huidige manier doorgaat met waterconsumptie, het over 23 jaar onmogelijk zal zijn aan de vraag naar drinkwater te voldoen.

De IAEA berekende dat zeker 5 miljard mensen in een gebied zullen wonen waar een tekort aan water zal heersen. Ruim 2,7 miljard mensen zullen niet genoeg drinkwater hebben.

Op dit moment hebben naar schatting 1,1 miljard mensen tekort aan veilig drinkwater, en hebben 2,5 miljard mensen geen sanitaire voorzieningen. Vijf miljard mensen sterven jaarlijks aan een water overgebrachte ziektes, tien keer zoveel als er jaarlijks aan oorlog gerelateerd geweld sterven, aldus het IAEA.

Daarbij komt dat slechts 3 procent van het drinkwater vers is, en daarvan is het meeste in ijsvorm of bevindt zich te diep onder de grond. Schoon rivierwater is er nauwelijks: de tallozen rivieren en meren leveren slechts ,,een druppel drinkwater''. Bijna 90 procent van het water op aarde is zout.

,,Het is een eenvoudig feit dat er een beperkt aanbod van water op de aarde is'', aldus de directeur van het IAEA Mohamed El Baradei. ,,We kunnen het ons niet veroorloven nalatig te zijn. We kunnen niet net doen alsof onze watervoorraad nooit uitput.''

De dreigende crisis is veroorzaakt door een verkeerd beheer van de watervoorraden, bevolkingsgroei en veranderende weerpatronen. De gebieden die het meeste risico lopen zijn Azië en Afrika. Ook in Europa zal 1 op de 7 mensen geen water hebben.

De VN riepen op tot beter waterbeheer. Met name ontwikkelde landen zouden moeten zorgen dat watervoorraden beschermd worden tegen vervuiling. Het tekort aan drinkwater leidt volgens de VN tot extreme armoede en ziektes, en zou kunnen leiden tot oorlogen. ,,Nationale strijd over watervoorraden wekt de vrees op dat water de oorzaak van gewelddadige conflicten zal worden'', zo waarschuwde VN-secretaris-generaal Kofi Annan.