Schrijversvakschool

In het artikel `Failliete opleiding Colofon gaat weer schrijflessen geven', van 12 maart j.l., wordt gemeld dat ik een van de oprichters ben van Stichting Continuïteit Schrijversvakschool.

Ik heb me inderdaad ingezet voor het voortzetten van lessen aan de gedupeerde studenten. Maar de informatie van docent Arie van den Berg in het artikel is niet volledig. Inmiddels heb ik, wegens een verschil van mening over omgangsvormen, kwaliteit en professionaliteit van de opleiding, afstand genomen van het door Arie van den Berg genoemde initiatief.

Met mij willen de volledige dagelijkse leiding en een aantal docenten auteurs die jarenlang schrijfonderwijs gegeven hebben niet meer in verband gebracht worden met de nieuwe organisatie.

Liever had ik hieraan geen ruchtbaarheid gegeven, maar het onvolledige beeld dat nu in het stuk geschetst wordt, doet geen recht aan de werkelijke situatie.

    • Ineke Holzhaus