Prix de la décadence

Met groeiende gramschap heb ik in de NRC van 16 maart (Leven &cetera) de smakeloze bijdrage van de heer Zwagerman over bepaalde anatomische details van het vrouwelijk lichaam gelezen. Tracht de NRC daarmee haar oplage te vergroten en wellicht tevens de `prix de la décadence' te verwerven?

Mocht de redactie volharden met haar lezers op dit soort publicaties te tracteren, dan geef ik haar in overweging deze onder te brengen in een aparte bijlage, een porno-supplement, naast het culturele en wetenschappelijke supplement, maar die wel op de omslag te vermelden, zodat de rechtschapen huisvaders dit deel van de krant tijdig kunnen verwijderen en opbergen in hun bureau-lade. Daarin kunnen dan tevens de bijdragen van Youp van 't Hek en Frits Abrahams worden opgenomen.

    • Dr. D.E. Mendes de Leon
    • Arts voor Inwendige Ziekten