Miljonair met WAO-uitkering

In 2000 is mijn vader overleden. In het testament staat dat de kinderen een legaat (= schenking bij testament) ontvangen. In het langstlevende testament staat dat de kinderen bloot eigenaar zijn van het geschonken bedrag. Ze kunnen er pas over beschikken na moeders overlijden. Tot die tijd is het vermogen niet opeisbaar.

Bij het beoordelen van mijn aanvraag huursubsidie wordt mijn vermogen gecontroleerd. Aangezien ik in de WAO zit, heb ik zowel een laag inkomen als een laag vermogen. Daarom heb ik recht op subsidie. Volgens de gemeente kom ik er niet voor in aanmerking, vanwege dat bloot eigendom. Door deze nalatenschap kom ik boven de grens van het maximale toelaatbare vermogen. Om te kunnen blijven wonen, heb ik echter de subsidie nodig.

Hoe is het mogelijk dat een niet opeisbare nalatenschap zulke gevolgen heeft? En dat huursubsidie wordt getoetst op een vermogen dat ik niet eens bezit?

(H. G.)

U heeft niet automatisch recht op huursubsidie, omdat u in de WAO zit. Die wet toetst niet op vermogen. Ook een arbeidsongeschikte miljonair heeft recht op een uitkering. Merkwaardig dat u als kind een legaat krijgt waarover u niet kunt beschikken, terwijl dat wel zou moeten. Desnoods ten koste van uw moeder. Wat is de zin van zo'n legaat? Dat is toch gewoon een erfenis?

U moet het aanvraagformulier gewoon invullen, zonder vermelding van het legaat. Dan moet u de vermogenscontrole afwachten. Daarbij gaat men onder meer uit van uw vermogen (en dat van uw gezinsleden of medebewoners) in box 3, in aangepaste vorm. Hoe die controle verloopt is een bar ingewikkeld verhaal.

    • Adriaan Hiele