Luchtkasteel verlaat Damrak

Geen lekkere week voor minister T. Netelenbos (PvdA) van Verkeer en Waterstaat. Tientallen bouwfraude-invallen en drie geschorste ambtenaren van Rijkswaterstaat. Dan de oekaze van partijgenoot A. Melkert dat de beursgang van Schiphol van de baan is. En dat irritante, heen en weer razende briefverkeer over haar hoofd heen.

,,Juist uit het oogpunt van democratische belangenafweging is het gewenst niet het deelbelang van de onderneming buiten het publieke domein te plaatsen'', schreef Melkert over Schiphol aan aspirant-PvdA-parlementariërs.

Andere beleggers erbij halen als minderheidsaandeelhouders naast de rijksoverheid en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, is theoretisch nog een optie. Al was het maar opdat de overheid langs die weg nog wat waar voor zijn geld krijgt van de bankiers van ABN Amro en CSFB die vorig jaar al zijn ingehuurd om Schiphols beursgang te doen.

Schiphol-chef G. Cerfontaine stuurde een `beste Ad-briefje' terug, dat het met Schiphol echt niet zo goed gaat als de PvdA-voorman denkt. Een beursgang moet Schiphol opstoten in de vaart der fusie- en overname volkeren.

Cerfontaine heeft zijn baan verbonden aan de beursgang, maar heeft dat later weer afgezwakt. Begin april is in de Tweede Kamer overleg, maar een gerede kans bestaat dat de headhunters aan de slag moeten, wil de Schiphol-directeur geloofwaardig blijven.

Zo rijden politici president-commissaris J. Kalff voor de tweede maal in dertien weken in de wielen. Daags voor oudjaar negeerden de commissarissen van de NS de aanwijzing van minister Netelenbos om directievoorzitter H. Huisinga te ontslaan. In plaats daarvan stapten de commissarissen, onder wie Kalff, zelf en masse op. Nu verstoort een politicus de droom van zijn Schiphol-topman.

Of het handhaven van de status quo inderdaad, zoals Melkert meent, uit oogpunt van democratische belangenafweging de voorkeur verdient, is een kwestie van smaak.

Schiphol is een knooppunt van (tegengestelde) publieke en private belangen. De werkgelegenheid op de luchthaven/winkelcentrum zelf en in de regio, de aan- en afvoerfiles, de monopolistische relatie met ,,superklant'' KLM, de milieu- en geluidsoverlast, de financiële belangen van de aandeelhouders, de toekomstige richting van de nationale economie en, zeker sinds 11 september, het belang van de nationale veiligheid.

Met zoveel belangen blijft de besluitvorming over Schiphol een partijtje Haags vrij worstelen. Helpers weg, nieuwe ronde.

    • Menno Tamminga