Kloof tussen VS en EU niet kleiner geworden

Ondanks het aannemen van een gezamenlijke verklaring over het wereldwijd terugdringen van armoede, is de kloof tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over de aanpak ervan niet nauwer geworden. Dit bleek gisteren tijdens de slotsessie van de conferentie Financing for Development van de Verenigde Naties in de Mexicaanse stad Monterrey.

Staatshoofden, regeringsleiders en vertegenwoordigers van ruim 170 landen onderschreven gisteren een `consensus-document'. Daarin wordt handen en voeten gegeven aan het voornemen van de VN, anderhalf jaar geleden, om onder meer de armoede in de wereld met de helft te hebben teruggedrongen in 2015. Er leven momenteel 1,2 miljard mensen in armoede. `Monterrey' was de meest complete conferentie ooit op dit gebied.

De Nederlandse minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking), die zich vooral sterk maakte voor een structurele verhoging van de ontwikkelingshulp tot 0,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), was na afloop positief over de uitkomst.

De EU-lidstaten hadden vorige week al toegezegd hun ontwikkelingshulp structureel te zullen verhogen met 6 miljard dollar, tot gemiddeld 0,39 procent van het bbp. Herfkens haalde plannen van België en Ierland aan om de hulp te laten stijgen naar 0,7 procent – de norm waaraan Nederland, Luxemburg en de Scandinavische landen als enige ter wereld al aan voldoen.

De Amerikaanse president Bush kondigde gisteren een versnelling aan van de structurele verhoging van de Amerikaanse hulp met 5 miljard dollar. De Amerikanen spenderen nu slechts 0,15 procent van hun bbp aan ontwikkelingshulp. Bush legde echter harde voorwaarden neer voor landen die in aanmerking willen komen voor hulp, en hij legde geen enkel verband met het 0,7-procentsdoel dat al dertig jaar geleden in VN-verband werd overeen gekomen.

,,Decennialang is het succes van ontwikkelingshulp afgemeten aan de hoeveel geld die er werd gespendeerd, niet aan de resultaten'', aldus Bush in een rede. Bush zei dat landen die hulp willen ontvangen van de VS, efficiënter moeten worden en dat het geven van hulp afhankelijker moet worden gemaakt van politieke en economische hervormingen in ontwikkelingslanden.

Oxfam International, de niet-gouvernementele organisatie waarbij de Nederlandse hulporganisatie Novib is aangesloten, noemde de conferentie in Monterrey ,,verspilde tijd'', omdat concrete plannen volgens haar zijn uitgebleven.

    • Maarten Schinkel