KLEIN ZIJN KAN NIET MEER

Jean-Claude Cackaert (46 jaar)

Verbouwt graan, erwten, suikerbieten en maïs

Woont in Chenoise, Frankrijk

,,Ik ben gelukkig met mijn vak maar tegelijkertijd bezorgd. Op mijn kleine stuk land van 122 hectare in het dorpje Chenoise in de Brie verbouw ik graan, erwten, bonen, suikerbieten en maïs. De meeste collega-boeren in de omgeving hebben twee- tot driehonderd hectare tot hun beschikking en hebben die bovendien vaak in eigendom, waardoor ze geen leningen hebben hoeven aangaan. Tot 1995 beheerde ik de slechts zestig hectare die het eigendom zijn van mijn ouders, daarna pachtte ik de rest erbij om te kunnen meedoen aan de industriële landbouw. Daarin schuilt ook mijn voornaamste grief: de Franse overheid en `Europa' hebben zich veel te veel toegelegd op de grootschalige productie en zich te weinig bekommerd om het voortbestaan van de kleine familieboerderijen. Door de grootschaligheid zakte bijvoorbeeld de prijs van een kilo graan sinds de jaren tachtig van 1,20 Franse franc naar 0,56. Dat is meer dan de helft. Tot 1999 was dat zo erg niet, omdat we gecompenseerd werden door de overheid en Europa, maar in drie jaar tijd zijn de subsidies gedaald van ruim 38.000 naar ruim 27.000 euro. En het eind is nog niet in zicht. Mijn nettowinst was vorig jaar met 24.500 euro al minder dan de subsidie die ik ontvang. Dat houdt een keer op.

,,De winst van vorig jaar was bovendien voor de helft toe te schrijven aan de nevenactiviteit van mijn vrouw Sylvie (38), die midden jaren negentig voornamelijk uit Parijs afkomstige schoolklassen begon te ontvangen op de boerderij. Ik verdeel nu ook mijn tijd tussen de ferme pédagogique, met een veestapeltje van vier paarden, enkele koeien, varkens, schapen en pluimvee, en de landbouw. We ontvangen zesduizend kinderen per jaar en exploiteren 's zomers een camping voor dertig personen. We werken tien tot twaalf uur per dag, zes dagen per week en nemen drie weken vakantie. Als de landbouw te weinig gaat opbrengen, gaan we ons volledig toeleggen op nevenactiviteiten, zoals het uitbaten van vakantiehuisjes. We hebben drie kinderen. De oudste zoon, Romain van 16, heeft al te kennen gegeven niet in mijn voetsporen te willen treden.''

    • Pieter Kottman