Jan van den Bos

Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft mr. J.A. (Jan) van den Bos per 1 april benoemd tot plaatsvervangend inspecteur-generaal bij de Inspectie Werk en Inkomen. Hij is de plaatsvervanger van de heer Kokhuis, die sinds 1 januari inspecteur-generaal is. Van den Bos wordt bij de Inspectie tevens directeur toezicht gemeenten. Hij werkte sinds 2000 bij SZW als directeur financieel-economische zaken. Daarvoor werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.