Folderfraude in Utrecht ontdekt

Bedrijven die folders in de regio Utrecht verspreiden, hebben op grote schaal de belasting ontdoken. Verder hebben zij veelvuldig gebruik gemaakt van illegalen en asielzoekers als bezorgers. Zo'n 60 procent van de folderbezorgers wacht nog op een verblijfsvergunning of is illegaal.

Dat concludeert het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam Utrecht, waarin verschillende opsporingsinstanties samenwerken. De Arbeidsinspectie heeft inmiddels tegen 29 van de 59 onderzochte bedrijven proces-verbaal opgemaakt. De bedrijven moeten in totaal 2,9 miljoen euro ontdoken belastinggeld en achthonderdduizend euro aan verzekeringspremies terugbetalen. Verder heeft de Belastingdienst de ondernemingen een boete van in totaal zeshonderdduizend euro opgelegd.

De fraude kwam aan het licht na een grootschalig onderzoek, waarbij de politie en Belastingdienst betrokken waren. Het fraudeteam zegt dat de folderbedrijven in ,,een risicovolle branche'' zitten.

De grote bezorgingsbedrijven besteden het verspreiden van de folders meestal uit aan kleine onderneminkjes. Daarvan bracht het RIF-team er 42 in kaart; slechts twee ervan bleken bekend te zijn bij de Belastingdienst. Ze verzuimden bovendien delen van hun omzet op te geven bij de belasting en ze werkten vaak niet met sofinummers.

In een aantal gevallen waren de sofinummers fictief of waren zij van andere personen. Probleem is, volgens het fraudeteam, dat de ondernemingen meestal worden geleid door mensen die niet of nauwelijks de Nederlandse taal beheersen. Hierdoor zouden er vaak ,,problemen in de interpretatie van wet- en regelgeving'' optreden.