Dodekop

In het artikel `Het groen was giftig' (W&O, 16 maart) werd onder andere het pigment `dodekop' als een raadsel bestempeld. Kennelijk zijn bij het beschreven onderzoek van de in Dordrecht gebruikte verfsoorten geen scheikundigen betrokken, want bij deze lieden is dodekop toch een algemeen bekend product. Ik leerde de stof al bij de scheikundelessen op de HBS kennen, zo'n 60 jaar geleden en het wordt in alle behoorlijke leerboeken chemie voor beginners vermeld, zodat men hiervoor beslist geen `vergeten gewaande boeken' nodig heeft.

Dodekop staat ook in Van Dale. Daar wordt het beschreven als een rode en paarse verfstof, bijna geheel bestaande uit ijzeroxyde.

    • Ir. J.F. Stoutjesdijk