Cohen informateur college Amsterdam

De Amsterdamse burgemeester J. Cohen heeft ingestemd met het verzoek van de PvdA-fractie in de gemeenteraad om als informateur op te treden voor de collegeonderhandelingen. Ook de andere fracties maken geen bezwaar tegen zijn rol in de onderhandelingen.

VVD-lijsttrekker G. Dales noemt het profiel van Cohen ,,geschikt om als informateur te functioneren. Maar daarna moet zijn werk worden overgenomen door een formateur. Dat is geen burgemeesterstaak.'' Volgens Dales moet Cohen in staat zijn om op korte termijn zijn werk af te ronden en is het daarna zaak om zo snel mogelijk een nieuw college te formeren.

Cohen moet vooral aangeven wat de programmatische mogelijkheden zijn van een centrumrechts, dan wel een centrumlinks college. Eerder deze week werd duidelijk dat GroenLinks en VVD niet samen in één college zitting willen nemen. Het is nog onduidelijk of D66, dan wel het CDA als derde partij in het college mag.

Het is voor het eerst in de hoofdstedelijke gemeentepolitiek dat de burgemeester zo'n prominente rol tijdens de collegeonderhandelingen mag spelen. Cohens voorgangers, Van Thijn en Patijn, werden bij de voorgaande raadsverkiezingen nauwelijks in het proces van collegevorming betrokken.

Vier jaar geleden trok de PvdA voor het eerst een extern informateur aan om de collegeonderhandelingen op gang te brengen. Dat was indertijd de Utrechtse topambtenaar W. Kok. Daarvoor was het gebruikelijk dat de PvdA-lijsttrekker de rol van informateur op zich nam.

Kok werd vier jaar geleden in zijn rol als extern informateur een trendsetter in het lokaal bestuur. Na de afgelopen raadsverkiezingen kozen tal van gemeenten gekozen voor de instelling van een extern informateur. Een aantal heeft besloten de burgemeester die rol te geven. Rotterdam trok afgelopen week de politicoloog Van Schendelen aan. Hij moet vooral onderzoeken of er samenwerking mogelijk is tussen Leefbaar Rotterdam, die veruit de grootste partij is geworden, en de tweede partij, de PvdA. Hij rapporteert in eerste instantie zijn bevindingen ook niet aan de politieke partijen, maar aan burgemeester Opstelten zelf.